Nieuw aanbod in het kort

Mijn streven is om vrouwen weer in contact te brengen met hun lijf en creativiteit. Creativiteit is namelijk niets anders dan levensenergie! Levensenergie die wil stromen, wil bewegen en naar buiten wil! 

 

Door middel van gewaarwordingsoefeningen, maak je contact met jouw lijf, jouw vrouwelijkheid en jouw senses. Hier kun je expressie aan geven via o.a. beeldend materiaal. Zo ontstaat de mogelijkheid om met jezelf in verbinding te zijn, terwijl je ook iets tastbaars maakt. Dit geeft niet alleen inzicht; het helpt je ook om meer verbonden te blijven met je lijf en je komt meer in je kracht te staan! 

 

Heb je interesse of vragen? Neem vrijblijvend contact op! 

 

Het is al mogelijk om losse (online) sessies te boeken, zonder direct aan een heel traject verbonden te zijn. Uiteraard blijft het ook mogelijk om een kunstzinnig therapeutisch traject te boeken voor een x aantal sessies. 

  

 

Ik inspireer en ontmoet je graag! 


Beeldend en lichaamsgericht

Tijdens een traject worden beeldende oefeningen en materialen ingezet die jouw proces ten goede komen. Dit vloeit voort uit het trajectvoorstel en wordt zorgvuldig per sessie voorbereid. Grofweg kun je zeggen dat tekenen verbonden is aan het 'denken', schilderen aan het 'voelen' en boetseren aan het 'handelen'. 

 

 

Bij lichaamsgerichte sessies wordt het lijfelijk ervaren ook meegenomen: je bent immers meer dan alleen je hoofd en je verhaal! Je lijf heeft zoveel (verborgen!) wijsheid in zich. Er worden waarnemingsoefeningen ingezet, korte meditaties en visualisatie oefeningen. Dit wordt begeleid en vertaald naar kunstzinnige oefeningen. 

Traject

Een beeldend of lichaamsgericht traject bij Kleur & Verbinding duurt gemiddeld 12 sessies, afhankelijk van de hulpvraag. Het traject start met een intakegesprek en drie kennismakingssessies. Hierin wordt mogelijk ook lichaamsgericht gewerkt. Na deze fase wordt een traject voorstel geschreven waarin waarnemingen beschreven worden en waarin vooruit gekeken wordt. Ook jouw hulpvraag wordt hierin meegenomen. Daarna volgen zeven tot negen sessies, telkens afgestemd op jou en de voortgang van jouw hulpvraag. Tot slot vindt er een evaluatie plaats.

 

 

Of je nu voor een lichaamsgericht traject komt of een beeldend traject: er worden vrijwel altijd beeldende materialen ingezet. Ook werk ik met visualisatieoefeningen, ademhalingsoefeningen, korte meditaties,

gewaarwordingsoefeningen, verhalen, gedichten en intuïtie kaarten. 

Visie

Binnen Daphne Helena | Kleur & Verbinding sta jij als uniek individu centraal. Er wordt gewerkt vanuit een holistische en antroposofische mensvisie. Dat wil zeggen dat er gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat een mens meer is dan alleen zijn lichaam, geest of gedachtes. Tijdens de sessies wordt er aandacht besteed aan de mens als geheel, maar ook het systeem om de mens heen. Beiden zijn van belang en kunnen invloed hebben op de hulpvraag. 

 

De antroposofische mensvisie zat verweven in mijn opleiding tot kunstzinnig beeldend therapeut, en daarom ook binnen de trajecten bij Kleur & Verbinding. Dit zie je onder andere terug in een drie- en vierledig mensbeeld en de koppeling naar de natuur en de seizoenen. Ook wordt de natuur als inspiratiebron gebruikt voor beeldende oefeningen. 

 

 

Voor wie

Beeldend en lichaamsgericht werken kan bij vele klachten en hulpvragen worden ingezet. Merk je bijvoorbeeld dat je last hebt van stress en spanningsklachten, heb je depressieve klachten of vind je het lastig om je grens aan te geven? Of, ben je hoog sensitief en pik je alles op vanuit je omgeving, heb je last van angstklachten of heb je een trauma? Bij al deze vragen kan een traject op maat jou ondersteunen. 

 

 

Naast deze bovenstaande klachten kan een traject jou ook ondersteunen op het gebied van zingeving of verwerking, bijvoorbeeld wanneer je een dierbare hebt verloren, bij scheiding, een langdurig ziekteproces of in een laatste levensfase.